Визначення довжини і маси фрагменту молекули ДНК

Правий ланцюг ДНК має таку послідовність нуклеотидів: А-Т-Г-Г-Ц-А-Т-Г-Т-Г-А-Г-Т-Г-А

Визначте послідовність нуклеотидів у лівому ланцюгу ДНК. Яку масу матиме даний фрагмент, якщо маса одного нуклеотиди рівна 345 а.о.м.? Яку довжину матиме даний фрагмент ДНК, якщо довжина одного нуклеотида рівна 0,34 нм.?

Ознайомтеся з вимогами до оформлення задач з молекулярної біології:

Дано: Правий ланцюг ДНК: А-Т-Г-Г-Ц-А-Т-Г-Т-Г-А-Г-Т-Г-А m (нуклеотида) – 345 а.о.м l (нуклеотида) – 0,34 нм Розв’язання: 1. За принципом комплементарності знаходимо лівий ланцюг ДНК: А – Т – Г – Г – Ц – А – Т – Г –Т – Г – А –Г – Т – Г – А Т - А - Ц - Ц - Г - Т - А -Ц - А - Ц -Т - Ц - А -Ц –Т 2. m (ДНК) = m (нуклеотида) x кількість нуклеотидів (n) m (ДНК) = 345 а.о.м. x 30 = 10345 а.о.м. 3. l (ДНК) = l (нуклеотида) x к-ть нуклеотидів / 2 l (ДНК) = 0, 34 x 30 / 2 = 5,1 нм.
Знайти Лівий ланцюг ДНК -? m (ДНК) – ? l (ДНК) – ? Висновок: 1.Послідовність нуклеотидів у лівому ланцюгу фрагмента ДНК: Т-А-Ц-Ц-Г-Т-А-Ц-А-Ц-Т-Ц-А-Ц-Т; 2. довжина фрагменту ДНК рівна 5,1 нм.; 3. маса фрагменту ДНК рівна 10345 а.о.м.

Задача№2. У фрагменті одного ланцюга молекули ДНК нуклеотиди розміщені у такій послідовності: Т-Т-Г-А-Г-Ц-Г-Т-А-А-А-Т-Ц-Г-А. Побудуйте схему дволанцюгової ДНК. Визначте довжину та масу цього фрагмента.

Задача№3. Скільки нуклеотидів містить ген (обидва ланцюги ДНК), якщо його маса 207000. Яка довжина цього гена?

Задача№4.Скільки нуклеотидів містить ген (обидва ланцюги ДНК) довжиною 1020нм. Яка маса цього гена?

Задача№5

Визначення процентного вмісту всіх нуклеотидів молекули ДНК.

Правий ланцюг ДНК має таку послідовність нуклеотидів: А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т.

Визначте процентний вміст нуклеотидів в гені та його довжину?

Ознайомтеся з вимогами до оформлення задач з молекулярної біології:

Дано: Правий ланцюг ДНК: А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т. l (нуклеотида) – 0,34 нм Розв’язання: 1. За принципом комплементарності знаходимо лівий ланцюг ДНК: А – А – Г – Т – Ц – Т - А – Ц – Г –Т – А – Т Т – Т – Ц – А – Г – А – Т – Г – Ц – А –Т – А 2. ∑(А +Т+Ц+Г)= 24, з них ∑(А) = 8 = ∑(Т) 24 – 100% 8 – х % відповідь: х = 33,4% ∑(Г) = 4 = ∑(Ц) 24 – 100% 4 – х% відповідь: х = 16,6% Молекула ДНК дволанцюгова, тому довжина гену дорівнює довжині одного ланцюга: 12 · 0,34 = 4,08 нм
Знайти Лівий ланцюг ДНК -? А % - ? Т % - ? Ц % - ? Г % - ? l (ДНК) – ?
Висновок: 1. А=33,4%, Т=33,4%, Г=16,6%, Ц=16,6% 2. Довжина ДНК 4,08 нм

Задача№6. Фрагмент кодуючого ланцюга ДНК має такий нуклеотидних склад: Г-А-Г-Т-А-Г-А-Г-Ц-Ц-А-А. Визначте послідовність розміщення нуклеотидів у другому ланцюзі ДНК і довжину даного фрагмента молекули ДНК. Який вміст (у %) у кожного з нуклеотидів у заданій ділянці?

Задача№7. Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанінових нуклеотидів, що становить 22% загальної кількості нуклеотидів. Визначте довжину даного фрагменту ДНК

Задача№8. Хімічне дослідження показало , що 30% від загальної кількості нуклеотидів даної і-РНК, припадає на урацил, 26% - цитозин, 24% - аденін, який нуклеотидний склад відповідної ділянки дволанцюгової ДНК, з якої транскриптувалася ця і-РНК.


3811124662004345.html
3811180310267150.html
    PR.RU™