Питання 1. Аграрне виробництво: суть та особливості

Лекція 13. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

Сільське господарство – одна з провідних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання мають свої особливості, де діють особливі економічні закони, а дія притаманних всьому суспільному способу виробництва законів набуває специфічних форм. Ці особливості значною мірою залежать від природних факторів.

Для забезпечення життя більшості населення планети сільське господарство залишається найважливішою галуззю н/г. Сільське господарство - важлива сировинна база для харчової та легкої промисловості. У цій галузі відбувається безпосередня взаємодія людини з природою, від якої значною мірою залежить здоров'я людини, її психологічний, нервовий, емоційний стан тощо.

У сільському господарстві постійно розвиваються продуктивні сили і виробничі відносини. У середині 18 ст. у сільському господарстві було зайнято близько 80% сукупної робочої сили. На початку 20 ст. - 40%, зараз у передових країнах світу - 5% працездатного населення, а в США - 2,5% (в Україні - 17% населення). У США 1 зайнятий у цій сфері забезпечує їжею близько 139 жителів країни, а в Україні –12–13.

Особливістю сільського господарства є те, що воно пов'язане

- з використанням землі як специфічного засобу виробництва;

- з використанням біологічних факторів;

- має сезонний характер, фактор часу має велике значення. Аграрні відносини - особлива система економічних відносин, які складаються у суспільстві відносно земельної власності, землеволодіння, та землекористування в сільське господарство. В їх основі треба створити такі умови, в яких безпосередній виробник буде займати місце хазяїна на землі.

В КАС:

1) відчуження виробника від землі, від управління та створеного ним продукту ® не зацікавлений в ефективному використанні землі;

2) сільське господарство, його кошти використовувались для розвитку промисловості та формування ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ;

3) низька оплата праці;

4) керівництво сільське господарство здійснювалось не фахівцями справи, а партіно-державним апаратом.Результат – криза сільського господарства. Необхідно:

- створення та розвиток приватної власності;

- розвиток фермерства;

- розвиток орендних відносин та інше.

Сільське господарство тісно пов'язане з промисловістю, торгівлею та іншими галузями. У процесі відтворення вони функціонують як одне ціле, це дає підставу для виділення у системі н\г АПК. АПК – це сукупність галузей, що здійснюють виробництво, переробку, доведення до споживача продукції із с\г сировини.

Структура АПК включає 4 сфери:

1) галузі, що виробляють засоби виробництва для сільського господарства;

2) сільське господарство;

3) галузі, що здійснюють переробку, зберігають, транспортують сільсько- господарську продукцію;

4) виробнича та соціальна інфраструктура.


3811629529711855.html
3811676950648189.html
    PR.RU™