Митна політика України.

Митна справа - порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов'язане з установленням мита та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби проведення в життя митної політики.

Єдину митну територію становлять територію України, в тому числі території штучних островів, установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виключну юрисдикцію щодо митної справи.

Митний кордон України становить межі митної території України. Він збігається з державним кордоном України, за винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон є складовою митного кордону України.

На території України можуть створюватися спеціальні митні зони різного типу. Статус та територія зазначених зон визначається ВРУ відповідно до законів України про спеціальні митні зони.

Митне регулювання в Україні здійснюється на основі певних принципів

1. виключної юрисдикції України на її митній території

2. виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи

3. законності

4. єдиного порядку переміщення товарів і транспортних

5. засобів через митний кордон України

6. системності

7. гласності та прозорості

8. додержання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, що охороняються законом

9. ефективності

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення міжнародних фінансів як економічної категорії. Які функції вони виконують?

2. Назвіть об’єкти та суб’єкти міжнародних фінансів.

3. У яких напрямах рухаються міжнародних валютно-фінансові потоки?

4. Що може виступати фінансовими активами?

5. Яким чином групуються фінансові операції?

6. Обгрунтуйте роль Міжнародного валютного фонду в економічній системі світу.

7. Яш організації входять до групи Світового банку? Які завдання на них покладено?

8. Назвіть валютно-кредитні організації, які функцюнують в Європі.

9. Визначте структуру міжнародного фінансового ринку та охарактери­зуйте специфіку функцюнування кожного з елементів.

10. У чому полягає сутність та завдання міжнародної фінансової політи­ки?

11. 3 яких елементів формується поточна міжнародна фінансова політика?3813267759480405.html
3813312427791804.html
    PR.RU™