Самоменеджмент – ключ до особистісного зростання

§ .„Пастки” та „козирі” Вашої особистості. (Тестування та його аналіз).

§ Самооцінка своєї життєвої позиції. (Моделювання спілкування з використанням позитивних комунікаційних каналів).

§ Визначення життєвих пріоритетів (Теоретичний матеріал та складання списку завдань на життя).

§ Фактори мотивації до саморозвитку (Теоретичний матеріал та ідентифікація власних „важелів” мотивації).

§ Визначення показників саморозвитку (Теоретичний матеріал та колективна комунікація із використанням branestorminge).

§ Досягнення кожного дня (складання плану дій).

§ Самонавіювання, його роль та значення (Теоретичний матеріал та виконання індивідуального завдання).

§ Пошук багатокритеріального рішення (робота групи за методом Ішикава)

§ Ефективне управління часом (Діаграма Парето „80/ 20” та ін.)

Комунікативна психологія

(як покращити спілкування з іншими людьми)

· Визначення механізму міжособистісної комунікації (feed-back)

· 2 рівні комунікації (вербальний і невербальний)

· Механізми сприйняття інформації

· Активна побудова значення (сенсу) почутої інформації

· Фільтри комунікації у людини

· Завдання для групи: „Провідник”

· Відносний характер гри слов

· Закони комунікації

· Графічне зображення втрати інформації

· Використання активного вислуховування при комунікації

· Використання переформулювання при комунікації

Як позитивно спілкуватися зі своєю командою

· Визначення 3-х складових системи трансакційної взаємодії („Батько”-„Дорослий”- „Дитя”)

· Визначення 4 підсистем „Батька” : Нормативний, Той, хто допомагає, Гонитель, Рятівник

· Визначення 4 підсистем „Дитя”: Адаптивний, Вільний, Непокірний, Покірний

· Демонстрація своєї стратегії (робота над стратегограмою)

· Уміння спілкуватися: міжособистісні стосунки

· Моделювання спілкування із використанням позитивних комунікаційних каналів

· Розгляд 4-х життєвих позицій

· Самооцінка своєї життєвої позиції


3814763425608343.html
3814791601610871.html
    PR.RU™