Приклади

Переогляд інвалідів раніше вказаних строків, а також громадян, інвалідність яким встановлена без зазначення строку переогляду, при зміні стану здоров’я і працездатності (заява громадянина при зміні стану здоров’я або при незгоді з винесеним рішенням первинної МСЕК), або при виявленні фактів необґрунтованого рішення МСЕК, виявлення фактів підроблених документів та у випадках, коли рішення МСЕК про встановлення групи інвалідності приймалось на підставі недостовірних даних.

Група інвалідності без зазначення строку переогляду встановлюється громадянам при анатомічних дефектах та прирівняних до них станів (розділ 4 «Інструкції про встановлення груп інвалідності»), стійких необоротних морфологічних змінах та порушеннях функцій органів і систем організму, неефективності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливому прогнозі динаміки працездатності з урахуванням реальних соціально-економічних обставин у районі проживання інваліда, а також чоловікам, старшим шістдесяти років і жінкам, старшим п’ятдесяти п’яти років; інвалідам, у яких строк переогляду настає у чоловіків після досягнення шістдесяти років, жінок – п’ятдесяти п’яти років.

Розділ 6

ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ


3815300743227211.html
3815348918113699.html
    PR.RU™