Інноваційні технології майбутнього

Самостійна робота №1.

В м’ясній промисловості інноваційна діяльність реалізується у наступних напрямах.

Перший напрямок − поширення нової політики у виробництві продуктів харчування − це створення геронтологічно цінних продуктів.

Геронтологічно цінні продукти − це не тільки високоякісні продукти харчування, виготовлені із найкращої сировини за сучасними технологіями, а також такі, що сприяють подовженню молодості, працездатного віку людини і, як наслідок, подовженню життя.

Другий напрямок − забезпечення високої якості м’ясної продукції, яка залежить від якості сировини, рівня новизни технологій та обладнання, які використовуються у процесі виробництва.

Третій напрямок − впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій. Щоб знизити витрати на виробництво і реалізацію продукції, потрібно раціонально використовувати сировину і енергоресурси. Побудова технологічних схем з переробки сировини та виробництва продукції повинна здійснюватись на основі гнучких режимів роботи дільниць, що дозволить покращити якість продукції, зменшити природні втрати та трудомісткість виробництва продукції і подати продукцію споживачу у необхідний для нього час.

Підприємства м’ясної промисловості інвестують кошти у придбання нового обладнання та впровадження процесних інновацій, що дає змогу утримувати та розвивати власні конкурентні переваги, займати стабільні ринкові позиції в певних сегментах.

При цьому фінансування технологічних інновацій здійснюються, в основному, за рахунок власних коштів, крім того залучають кредити і капітал вітчизняних та іноземних інвесторів. Суттєвим недоліком, що не дає можливості більшості підприємствам реалізовувати інноваційні проекти, є нестача фінансування, ризик втрати коштів у результаті неефективних проектів, неналежна увага держави до наукових розробок та інноваційної діяльності.

Незважаючи на проблеми, які виникають, підприємства шукають шляхи подальшого розвитку інноваційної діяльності, оскільки ринкові умови господарювання для утримання ринкових позицій вимагають від потужних підприємств рішучих дій в розширенні та оновленні асортименту продукції, випуску новинок на ринок, удосконалення технологій виробництва тощо.

При формуванні інноваційної стратегії для підприємств м’ясної промисловості актуальними є соціальні, маркетингові, екологічні, продуктові, технологічні інновації.

Для підприємств м’ясної промисловості соціальні інновації пов’язані із покращенням умов праці та створенням сприятливого психологічного клімату в колективах:

1) розробка сучасного зручного спецодягу приємних кольорів з логотипом підприємства або товарної марки (можливо різних для кожного цеху);

2) переоснащення робочого місця сучасними матеріалами, розроблення пристроїв для полегшення праці.

Маркетингові інновації для підприємств м’ясної промисловості набувають вигляду:

1) розроблення власних торгових марок як запорука високої якості і попередження фальсифікації продукції.

2) застосування технології і новацій мерчандайзингу.

Мерчандайзинг − це сукупність заходів, спрямованих на збільшення обсягів продажупродукції у торговельних мережах шляхом популяризації торгової марки зарахунок проведення спеціальних робіт щодо розміщення товару, оформленнямісць продажу та створення ефективного запасу.

Екологічні інновації в м’ясній промисловості пов’язані із впровадженням:

1) сучасних очисних споруд – це встановлення установки анаеробної та аеробної ферментації стічних вод на підприємствах, де відбувається очищення стоків до гранично допустимої концентрації (ГДК), встановлених для скиду їх у відкриті водойми;

2) систем очистки димових газів за допомогою сучасних фільтрів, що дозволяють очищати дим від шкідливих компонентів, попереджаючи їх попадання на готову продукцію і в навколишнє середовище.

На підприємствах м’ясної промисловості продуктові інновації набувають вигляду:

1) заміна у рецептурі м’ясних виробів м’яса на рослинний білок за рахунок бобових (сої, квасолі, чечевиці, гороху тощо);

2) застосування нетрадиційних видів сировини (м’яса страусів, нутрій, індиків, гусей, поросят, кролів);

3) створення нетрадиційних рецептур ковбасних виробів з цукатами, горіхами, каперсами, оливами, чорносливом, курагою, родзинками та іншими сухофруктами та новими прянощами (білий перець, кіндза тощо);

4) застосування нових видів синтетичних оболонок (текстильні, віскозні, целюлозні, фіброзні, бар’єрні, колагенові), що збільшуютьтривалість термінів зберігання продукції;

5) застосування нової тари для консервів − (таких як «Ламістер» та «Твист офф» (кришка багаторазового використання));

6) розроблення нових форм м’ясних виробів (кругла, квадратна форми, ковбаса у сітці, ковбаса у шубі із спецій, застосування вакуум-пакування і дрібної нарізки виробів по 100 г, 200 г, 250 г);

7) розроблення нових рецептур кормів для тварин (собак, кішок, папуг, гризунів) із вторинної сировини.

Технологічні інновації у м’ясній промисловості спрямовані на удосконалення або розроблення:

1) технології варених ковбас функціонального призначення з наданням оздоровчих властивостей виробам за рахунок збагачення вітамінами і мікроелементами (селеном, йодом, кальцієм, каротином, пектином тощо);

2) технології сирокопчених ковбас з використанням бактеріального концентрату пробіотичних культур, що містять молочнокислі бактерії і мікрококи, прискорюють дозрівання сиров’ялених ковбас, гарантують правильне протікання процесу ферментації і підвищують рівень санітарної безпеки готових продуктів;

3) технології копчених виробів з використанням коптильних речовин замість довготривалого процесу копчення.

4) технологія виробництва ковбасних виробів без оболонки на спеціалізованому обладнанні і спеціальному пакуванні готової продукції;

5) технологія із застосуванням карагінана – це природний згущувач, який отримують при переробці червоних морських водоростей, взаємодіє з желатином, збільшує в’язкість, желеутворення, стабілізацію і осадження (м’ясо в желе, консерви). Позитивні риси – має біологічну активність: антивірусну, антиракову і антивиразкову дію, а також виводить із організму важкі метали;

6) технології виробництва продукції з інуліном, що забезпечує зниження вмісту жиру (паштети, ковбасні вироби). Інулін – натуральний полісахарид, який отримують з кореня цикорію, покращує роботу травної системи (є харчовими волокнами), підвищує зростання власної біфідофлори кишечника (є пребіотиками), підвищує імунітет, знижує холестерин, сприяє засвоєнню кальцію, зменшує ризик раку кишечника.

7) розробка спеціалізованого обладнання. Технологічним інститутом молока і м’яса розроблені установки для приготування багатокомпонентних розсолів, багатоголчаті ін’єктори розсолу, масажери м’яса, барабанні фільтри розсолу, герметичні та негерметичні форми для приготування шинки. Розроблені ін’єктори розсолу не мають аналогів у світовій практиці, тому що оснащені пневмоприводом, мають просту будову і забезпечують електробезпеку.


3818965237732209.html
3819002734746320.html
    PR.RU™