Параграф 4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди

Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої
капітальної споруди

1. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх
окремої частини) укладається у письмовій формі.

2. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх
окремої частини) строком на три роки і більше підлягає
нотаріальному посвідченню. {Частина друга статті 793 в редакції
Закону N 501-V (501-16) від 20.12.2006}

Стаття 794. Державна реєстрація договору найму будівлі або
іншої капітальної споруди

1. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх
окремої частини), укладений на строк не менше ніж на три роки,
підлягає державній реєстрації. {Частина перша статті 794 в
редакції Закону N 501-V (501-16) від 20.12.2006}

Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у
найм

1. Передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди
(їх окремої частини) оформляється відповідним документом (актом),
який підписується сторонами договору. З цього моменту починається
обчислення строку договору найму, якщо інше не встановлено
договором.

2. Повернення наймачем предмета договору найму оформляється
відповідним документом (актом), який підписується сторонами
договору. З цього моменту договір найму припиняється.

Стаття 796. Надання наймачеві права користування земельною
ділянкою

1. Одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної
споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право
користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також
право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або
споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.

2. У договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної
ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки
у договорі не визначений, наймачеві надається право користування
усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець.

3. Якщо наймодавець не є власником земельної ділянки,
вважається, що власник земельної ділянки погоджується на надання
наймачеві права користування земельною ділянкою, якщо інше не
встановлено договором наймодавця з власником земельної ділянки.Стаття 797. Плата за користування

1. Плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої
капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за
користування нею і плати за користування земельною ділянкою.

Параграф 5. Найм (оренда) транспортного засобу


3890139481670492.html
3890191993641494.html
    PR.RU™