Розділ 2.4. ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ КРИЗ ОСОБИСТОСТІ

2.4.1. Кризи в житті людини.Життєва криза та можливості її опанування

Природа життєвої кризи. Поняття про кризу. Нормальні (прогресивні) та анормальні (регресивні) кризи.

Типи ставлення до кризової ситуації: ігноруючий, перебільшуючий, демонстративний, продуктивний. Стадії кризи та можливості індивідуального контролю. Самореабілітація у складних життєвих обставинах. Самоконтроль, його зв’язок з Я-концепцією та образом “Я”.

Техніки життя у складних умовах. “Біографічний” стрес. Прийом позитивного тлумачення переживань. Прийом прийняття ролі. Стратегія втечі. Техніка заперечення (“психологічне відключення”). Стратегії уникання та самозвинувачення. Стратегія порівняння.

Форми та способи опанування кризи. Активно-вчинковий спосіб. Опанування шляхом уникнення. Активно-когнітивне опанування. Типи опанування за Р. Лазарусом (проблемно-сфокусоване, емоційно-сфокусоване, уникання). Функції опанування.

2.4.2. Причини психологічних криз особистості. Вік як причина психологічної кризи.

Загальна характеристика віку. Поняття про вік. Вікова періодизація. Новоутворення віку. Провідна діяльність. Соціальна ситуація розвитку.

Криза дитячого віку. Криза новонародженості. Комплекс пожвавлення. Криза 1 року життя. Криза 3-х років життя. Криза 7 років життя.

Підліткова криза. Криза ідентичності (Є. Еріксен). Статуси ідентичності (Дж. Марсіа). Пубертатний період: криза незалежності та криза залежності. Прояви підліткового віку: негативізм, інтелектуалізація, аналіз, самоаналіз. Підліткова депресія.

Криза середнього віку. Загальна характеристика кризи. Гендерні відмінності кризи. Моделі поведінки жінок. Моделі поведінки чоловіків.

Криза похилого віку. Загальна характеристика кризи. Конструктивні та деструктивні стратегії старіння. Труднощі адаптації до старіння. Типологія стратегій старіння (Кон І.С.)

Втрата як причина психологічної кризи.

Криза вмирання. Утрата. Смерть. Етапи усвідомлення смерті. Реакції втрати. Психологія горя (Е. Ліндеманн). Основні реакції людини на втрату. Вікові та гендерні особливості переживання втрати.

Сімейні кризи. Криза вступу у брак. Кризи народження дітей в сім’ї. Криза, пов’язана з приходом дитини у навчальний заклад. Криза 40 років у батьків та підліткова криза у дітей. Криза 45 років. Вихід на пенсію. Розлучення. Реакції на розлучення. Гендерні особливості прийняття розлучення.

Хвороба як втрата здоров’я. Вплив хвороби на особистість. Внутрішня картина хвороби, її рівні. Типи людей за відношенням до хвороби. Вікові та індивідуальні переживання хвороби. Лікар та хворий: моделі стосунків.

Тюремна криза. Особливості перебування в ізоляції. Зміни особистості засудженого. Тюремний синдром. Адаптація до умов позбавлення волі, її фази. Психологічні стани засуджених.

Професійна криза. Безробіття, його види. Психологічні особливості безробітних. Типи поведінки безробітних. Соціально-психологічні фактори готовності до професійної переорієнтації. Умови професійної стабільності. Способи пошуку роботи.

2.4.3. Травма як причина життєвої кризи. Катастрофи та надзвичайні ситуації. Види катастроф і надзвичайних ситуацій. Загальні та специфічні риси катастроф та надзвичайних ситуацій. Психологічна травма як результат наслідку катастрофи та надзвичайної ситуації. Стратегії поведінки людей, переживши психотравму. Стресостійкість особистості. ПТСР.

Війна як джерело травми. Бойовий посттравматичний синдром. Синдром посттравматичних стресових розладів. Основні групи ПТСР. Симптомокомплекси ПТСР. Особистісні характеристики людини з ПТСР.

Насилля як причина кризи. Види насилля. Психологічна характеристика агресора. Насилля в сім’ї. Жінка як об’єкт домашнього насилля. Дитина як об’єкт домашнього насилля. Фактори, що сприяють насиллю. Сексуальні насилля. ПТСР як результат насилля. Поради батькам щодо попередження насилля над дітьми.

2.4.4. Основні способи виходу з кризи. Конструктивні та деструктивні шляхи виходу з кризи.

Конструктивний вихід із кризи. Аналіз кризової ситуації. Способи конструктивного виходу з кризи. Вікові та індивідуальні особливості конструктивного виходу з кризи.

Суїцид як деструктивний вихід з кризи. Поняття суїциду, історія питання. Суїцид і вік. Гендерні особливості суїцидальної поведінки. Суїцид і професія. Особистісні фактори суїцидального ризику. Антисуїцидальні фактори особистості. Види суїцидальної поведінки.

Алкоголізм як деструктивний вихід з кризи. Поняття алкоголізму. Сучасний стан проблеми. Симптоми алкоголізму. Психологічна допомога при алкоголізмі.

Кризове консультування як галузь практичної психології.

Поняття кризового консультування. Специфіка кризового консультування. Консультування та психотерапія. Види консультування.

Завдання консультування, його ефективність та тривалість. З. Фрейд про роботу з клієнтом.

Принципи консультування: тактовність, делікатність, довіра, об’єктивність, компетентність, відповідальність. Об’єктивні та суб’єктивні чинники консультування. Позиції консультанта. Етичний кодекс консультанта.3971096572356083.html
3971149216538635.html
    PR.RU™